Hva kan mindfulness gjøre for din bedrift?

Mange bedrifter har i dag en høy endringstakt, samtidig som de forsøker å ha fokus på innovasjon. Mengden av informasjon og forskning som finnes å tilgå er massiv, samtidig er kravet på rask handling og gjennomføring mer nødvendig enn noensinn. Hvordan ledere og ansatte håndterer en slik hverdag er forskjellig. Det kan f eks være stress, beslutningsvegring, altfor raske beslutninger, konkurranse internt i bedriften istedenfor samarbeid mm.

Det finnes forskjellige måter å sette fokus på de utfordringer hver enkelt bedrift står foran, og en av de er mindfulness. Det å bli bevisst egne følelser og tanker på en en åpen og ikke dømmende måte, gir en mulighet til selvinnsikt og mer kontroll over de valg som hver enkelt tar. I mindfulness øver vi på å stoppe opp og være i nuet, noe som gir en mulighet til refleksjon og ikke umiddelbar reaksjon. Denne innsikten er viktig ved stressmestring, bevisste valg og i interaksjon med andre.

Forskning innenfor mindfulness og neuroscience (forskning på nervesystemet og hjernen) har vist at mindfulness har en positiv virking på stresshåndtering, men også innenfor andre områder slik som empati og kreativitet. Kvaliteter som er veldig viktige i dagens arbeidsliv. Les mer om dette under Om Mindfulness.

Mange selskaper har allerede sett fordelen med mindfulness og har etablert egne interne mindfulnessprogram. Eksempel på disse er Google, General Mills, Accenture og LinkedIn. Det å ha ansatte som er fokusert og klarer av å ta bevisste valg er et konkurransefortrinn. Hvis din bedrift også har stressrelatert sykefravær, så kan mindfulness være en måte å redusere sykefraværkosten på.