Mindfulness kurser

Embrace Mindfulness 8 ukers kurs er basert på MBSR (Mindfulness Basert Stress Reduction), men er også inspirert av Googles and General Mills mindfulness kurser. Den passer til både ansatte og ledere og setter fokus på selvbevissthet, stressmestring, det å ta bevisste valg og kommunikasjon.

Deltakere får gjennom 8 ukers kurset mulighet til å praktisere mindfulness på forskjellige måter. Med meditasjon, kroppsskanning, mindful bevegelse (yoga) og diverse refleksjonsøvelser får deltakere mulighet til å øve på det å være bevisste her og nå.

Mindfulness kurs til ledere. Det å prestere, være klartenkt og empatisk i en hverdag preget av stadige endringer og høy hastighet kan oppleves som utfordrende av ledere. I dette kurset, tilpasset ledere, er fokus på å ta bevisste valg i en stresset hverdag, kommunikasjon og empati.  Kurset kan tilpasses både i forhold til innhold og lengde.

 

Advertisement
%d bloggers like this: