Om Mindfulness

Forskning innenfor mindfulness og neuroscience (forskning på nervesystemet og hjernen) har vist at mindfulness har en positiv virking på stresshåndtering, men også innenfor andre områder.

Jon Kabat-Zinn,  grunnleggeren av det velkjente stressreduksjonsprogrammet Mindfulness Based StressReduction (MBSR) definerer mindfulness som “…det bevisste nærvær som oppstår når man med vitende og vilje og uten å dømme er tilstede i øyeblikket.”  Det er ikke noen religon, avslappningsteknikk, “new age” eller en måte å eliminere stress på. Isteden handler det om å praktisere og øve opp bevissthet om seg selv; om egne tanker, følelser, mønster og kroppen.

I boken Altered Traits (2017) har Daniel Goleman og Richard Davidson sammenstilt forskning av mindfulness. Noen forskning anses å ikke være god nok, men den forskningen som de vurderer som “gull forskning” viser blant annet på følgende:

Stressreduksjon. Forskning viser at amygdala*, den delen av hjernen som varsler oss om fare, viser dempet aktivitet etter ca 30 timers trening med MBSR praksis. Også annen mindfulness trening viser lignenede fordeler. Jo mer du praktiserer, desto mindre stress reaksjoner.

Medfølelse. “Loving-kindness” meditasjon betoner empati og aktiverer gode følelser og kjærlighet. Etter så lite som 8 timer aktiveres dette. Etter ca 16 timer kan ubevisste fordommer (bias) reduseres.

Oppmerksomhet. I sine røtter så handler meditasjon på mange måter om oppmerksomhets trening. Så lite som 10 timers trening av mindfulness over en to ukers periode, styrker oppmerksomhet og arbeidsminne. De største fordelene gjør seg gjeldene med kontinuerlig oppmerksomhetstrening.

Kurser som Embrace Mindfulness tilbyr, lager en plattform for deltakerne innenfor disse områdene, samt innenfor kommunikasjon.

*Dens jobb er å holde oss trygge ved å varsle oss om fare. Det gjør den ved å slå på en alarm i kroppen vår: ved å trigge “flykt-eller-kjemp responsen” gjør den oss klar for å handle. Dessverre er den ikke spesielt god til å diskriminere mellom ekte farer “der ute” og farer vi tenker på.

 

Advertisement
%d bloggers like this: